Wat zijn de Well Done MSD Health Literacy Awards?

De Well Done – MSD Health Literacy Awards hebben als doel de beste initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid in België aan te moedigen, te belonen en aan bekendheid te doen winnen. Onze ambitie op de lange termijn is om het belang en de impact van gezondheidswijsheid te benadrukken en deze te optimaliseren om zo de gezondheidszorg in ons land te verbeteren.

U bent huisarts, thuisverpleeg­kundige, apotheker, kinesistherapeut,…
Meer info en deelname
U bent arts-specialist, vroedkundige, catering manager in een hospitaal, hospitaalkinesist,…
Meer info en deelname
U behoort tot een publieke instelling, een patiëntenvereniging, of bent een privépersoon.
Meer info en deelname